Danas je Medjunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

0
2185

EDUKATIVNIM RADIONICAMA PROTIV TRAFIKINGA

Bujanovac, 30.jul 2018. (Bupress) – Opštinska organizacija Crvenog krsta Bujanovac i NVO Atina, u saradnji sa lokalnom NVO, Organizacijom za razvoj i demokratiji Bujanovac, obeležila je Medjunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima organizovanjem edukativnih radionica sa migrantkinjama iz Prihvatnog centra Bujanovac.
Radionice su organizovane u prostorijama Crvenog krsta.
„Crveni krst Bujanovac tradicionalno u saradnji sa lokalnim NVO koje se bave problemima trgovine ljudima obeležava ovaj dan. U okviru radionica žene će biti informisane o mogućnostima zaštite od trgovaca ljudima kao i načinima prijave istih“, rekao je Vlastimir Stojković iz Crvenog krsta Bujanovac.
Edukatorke na radionicama bile su Natalija Trajković, Danijela Nedeljković i Milica Zlatković.
„Od početka evropske izbegličke krize, udruženje „Atina“ je nasilje nad ženama zabeležilo na terenu mnogo puta kroz svedočenja izbeglica. U izveštajima „Atininih“ mobilnih timova sa terena, zabeleženo je da su žene izbeglice pretrpele nasilje na različitim mestima u zemljama iz kojih su dolazile, tokom puta, ali i u Srbiji, u prihvatnim i centrima za azil, kao i na drugim mestima gde su izbeglice boravile. Neke žene su bile izložene nasilju i po više puta, ono je bilo različitog karaktera i trpele su ga od različitih osoba“ – istakla je Natalija Trajković iz NVO Atina.
Jelena Urošević iz NVO „Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac“ ovom prilikom ukazala je na ozbiljnost situacije: „Ovom akcijom apelujemo na državne organe da ozbiljno shvate obaveze koje je Republika Srbija preuzela potpisivanjem međunarodnih dokumenata i da njihovom primenom povećaju napore u identifikaciji žrtava, istragama i krivičnom gonjenju sa osuđujućim presudama za trgovce, edukaciji tužilaca i sudija kako bi obezbedili žrtvi pun obim zaštite u sudu i time umanjili njenu retraumatizaciju“.
Inače, Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30. jula. Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. U Rezoluciji je istaknuto da je obeležavanje ovog dana neophodno zbog podizanja svesti o trgovini ljudima u globalnoj javnosti.

foto:Bupress

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here