U ORGANIZACIJI CESIDA – TRODNEVNI SEMINAR NA ZLATIBORU

0
1086

„Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu“

Učesnici: predstavnici lokalnih vlasti, političkih stranaka i civilnog društva

Bujanovac, 29.novembar 2016. (BUpress)  Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID iz Beograda, u partnerstvu sa udruženjem građana “Gornja Jablanica” iz Medveđe, Civilnim resurs centrum iz Bujanovca i udruženjem građana Internacional Human center iz Preševa sprovodi projekat “Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu”. Projekat je deo EIDHR programa pod pokroviteljstvom Evropske unije i sprovodi se od maja 2016. do aprila 2017. godine.
U sklopu projekta, CeSID organizuje trodnevni zajednički seminar za predstavnike lokalnih vlasti, političkih stranaka i predstavnika organizacija civilnog društva iz Preševa, Medveđe i Bujanovca, na Zlatiboru, od 4. do 6. decembra ove godine. Opšti cilj seminara je podrška i usmeravanje uključivanja predstavnika civilnog sektora u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, kroz predstavljanje nekoliko predloga praktičnih politika koje su učesnici definisali na prethodnim treninzima.
Cilj projekta je podrška demokratizaciji u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, kroz jačanje građanske oarticipacije i političke predstavljenosti žena i mladih. CeSid je sa partnerima već sproveo niz aktivnosti, uključujući sprovođenje istraživanja i pisanje analize na temu problema, izazova i preporuka u procesu učešća građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, selektovanje organizacija civilnog društva iz Preševa, Bujanovca i Medveđe za potrebe daljeg rada i podizanja njihovih kapaciteta; sprovođenje dva petodnevna treninga za predstavnike ovih organizacija, sa sledećim temama: strateško planiranje, organizacioni menadžment, komuniciranje u OCD, građanska participacija, monitoring i evaluacija i priprema predloga praktičnih politika. U tom smislu, oko 30 predstavnika civilnog društva iz ove tri opštine osposobljeno je za kvalitetniju i sadržajniju komunikaciju sa predstavnicima vlasti na lokalnom nivou.
Osim predstavnika političkih partija, na seminaru će učestvovati i  predstavnici opština iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, kao predstavnika nevladinih organizacija iz ovih opština. Na taj način će na jednom mestu biti okupljen najveći deo relevantnih učesnika u procesu donošenja odluka na lokalu.
Ispred CeSID-a, na seminaru će prisustvovati Bojan Klačar, izvršni direktor, Đorđe Vuković (predsednik skupštine organizacije) i Emilija Brkić (koordinator projekta).
Projekat finansira Evropska unija u okviru EIDHR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here