PREZENTACIJA PROJEKTA „UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U BUJANOVCU, PREŠEVU I MEDVEĐI

0
1252

Zatvorenost lokalnih uprava za saradnju sa civilnim sektorom

Bujanovac, 31.januar 2017. (BuPress) – U organizaciji Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i njegovih partnera CRC iz Bujanovca, IHC iz Preševa i GO-JA iz Medveđe, održana je prezentacija, analiza projekta – Učešće građana u donošenju odluka u ove tri opštine, posle prošlogodišnjeg istraživanja. Učesnici: Ivo Čolović, direktor mreže CeSid-a, Emilija Brkić, koordinator projekta CeSID-a i Lidija Janjić, izvršna direktorka ovdašnjeg Civilnog resurs centra, koja je bila i prezenter projekta.
Skupu u bujanovačkom Domu kulture „Vuk Karadžić“ pored malobrojnih predstavnika civilnog sektora prisustvovali su i zamenik predsednika opštine dr Stojanča Arsić, narodni poslanik, odbornik u lokalnom parlamentu i predsednik OO SNS Nenad Mitrović, jedan od njegovih potpredsednika Dejan Mihajlović, šef kabineta predsednika opštine Rahim Salihi, predstavnici medija…
Janjićeva je na veoma kvalitetan  način prezentovalanalaze istraživanja i identifikovala najveće probleme i prepreke za veći stepen učešća građana u donošenju odluka…
– Ključni istraživački nalazi istraživanja pokazuju da je nivo participacije građana u procesima donošenja odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi niži od proseka građanskog učešća u ovim procesima na nivou Srbije. Dva su osnova razloga za to. Prvi se odnosi na zatvorenost lokalnih uprava za saradnju sa civilnim sektorom uslovljenu, pre svega, ne prepoznavanjem značaja građanskog učešća u formulisanju javnih politika, odsustvom političke volje za uključivanje civilnog sektora, niskim kapacitetima opštinskih uprava za sprovođenje konsultativnog procesa i ne poznavanjem osnovnih formi građanskog učešća. Drugi razlog za ovakvo stanje leži u nedovoljnoj zainteresovanosti samih građana i civilnog sektora za participaciju u procesima odlučivanja, koja svoje korene crpi iz usresređenosti građana na rešavanje ličnih egzistencijalnih problema, zatim iz nepoverenja u lokalne 020 institucije i sumnje da mogu da utiču na promene, kao i iz niskog stepena njihove informisanosti i poznavanja osnovnih formi građanske participacije u donošenju odluka. Dakle, prostor za unapređenje postojećeg stanja u sve tri opštine je prilično širok, a napore treba usmeriti ne samo na unapređenje lokalnog pravnog okvira i uspostavljanje organizacionih struktura koja će omogućiti veću participaciju građana, već i na primenu te iste regulative i podizanje kapaciteta lokalnih službenika i OCD za učešće u konsultativnim procesima. Pored toga, napore treba usmeriti i ka animiranju građana da koriste lokalne mehanizme koji im stoje na raspolaganju, ali i raditi na podizanju svesti kako građana, tako i predstavnika lokalnih vlasti da na učešće javnosti u donošenju odluka gledaju kao pozitivan korektivni činilac u vršenju prerogativa vlasti…, istakla je, između ostalog Janjićeva na današnjem skupu.
– Ono dobro i pozitivno jeste činjenica da su se na ovom skupu pojavili predstavnici lokalne samouprave i političkih stranaka, što je, sigurno prednost u odnosu na druge opštine, mislim prvenstveno na Preševo, tamo je bio mnogo manji nivo predstavnika lokalne samouprave. S druge strane – primetan je bio izostanak predstavnika nevladinih organizacija kojih ima veliki broj ovde, tek nekoliko ih se pojavilo, pozvani su svi. To govori o njihovoj nezainteresovanosti, neke možda i ne postoje više. Optimista sam u smislu realizacije projekta. Naravno, to zavisi od građana. Volela bih  da aktivizam mladih ne bude sveden na političku participaciju, što je slučaj u celoj Srbiji, već na brojne druge načine, istakla je za Bupress, posle današnje prezentacije Emilija Brkić, koordinator projekta.
Foto:BuPress

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here