CEREMONIJA PRIMOPREDAJE DONACIJE VLADE JAPANA

0
2395

Ambulantno vozilo i kamion cisterna za vodu – podrška opštini Bujanovac

Bujanovac, 27.januar 2017. (BuPress) – Gospodin Jamato Masajoši, prvi sekretar Ambasade Japana u Republici Srbiji, predao je Šaipu Kamberiju, predsedniku opštine Bujanovac donaciju za „Projekat opremanja Doma zdravlja Bujanovac ambulantnim vozilom“ i „Projekat opremanja opštine Bujanovac kamionom cisternom za vodu“. Vlada Japana obezbedila je za ove projekte 109.050 evra. Posle ceremonije primopredaje održana je konferencija za medije na kojoj se predsednik Kamberi zahvalio na vrlo značajnoj donaciji, istakavši da je dobrodošla stanovnicima opštine.
Gospodin Masajoši je na početku svog obraćanja istakao da izuzetno ceni odgovoran i humanitaran način postupanja Vlade Srbije prema izbeglicama koje se kroz Srbiju kreću ka zapadnoj Evropi. Takođe, odao je priznanje građanima Bujanovca, kao i nadležnim institucijama zbog kontinuiranih napora da se poboljša dobrobit lokalnog stanovništva u toku priliva migranata. „Mnoge izbeglice koje su ušle u Srbiju kretale su se ka severu preko opštine Bujanovac. Čuo sam da je prihvatni centar za izbeglice otvoren oktobra prošle godine i da se u centru nalazi više od 200 izbeglica. Obavešten sam da je Dom zdravlja Bujanovac imao poteškoća da odgovori na sve pozive i hitnoj pomoći jer je vozilo istovremeno korišćeno za prevoz lokalnog stanovništva i izbeglica. Očekuje se da će obezbeđivanjem novog vozila biti poboljšani uslovi hitnog medicinskog prevoza. Takođe, Javno preduzeće „Komunalac“ koristio je jednu cisternu za obezbeđivanje vode za piće, kako stanovnicima planinskih mesta u kojima je bilo nestašice, tako i izbeglicima koje su pre otvaranja prihvatnog centra boravile u gradu. Očekuje se da će korišćenjem novog kamiona cisterne za vodu biti lakše odgovoreno na nepredviđene situacije. Vlada Japana smatra da je važno pružiti humanitarnu pomoć migrantima, ali istovremeno je od velikog značaja pružiti pomoć razvoju opština koje prihvataju izbeglice s obzirom na dugoročnost migrantskog problema. Mi nastavljamo da pružamo pomoć opštinama kako bi unapredile javne usluge i razumevanje lokalnog stanovništva. Nadam se da će budućnost migranata i izbeglica biti puna nade, kao i da će se u budućnosti stvoriti uslovi za njihov bezbedan povratak u domovinu, zaključio je g.Masajoši.
Foto: BuPress

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here