PSI LUTALICE PREKINULI „VEZE“ OPŠTINE SA VETERINARSKOM STANICOM

1
2173

Raskid ugovora bez obrazloženja – dva ugla gledanja

Miodrag Milković: „U pitanju su lični razlozi opštinskih čelnika…“

Šaip Kamberi: „Nema politike – nezadovoljni smo uslugama Veterinarske…“

 

Bujanovac, 12.decembar 2016. (BuPress) – Obaveštavamo javnost i nadležne institucije, da je Opština Bujanovac jednostrano i bez obrazloženja raskinula Ugovor o kontroli i smanjenju populacije pasa lutalica i napuštenih pasa na teritoriji opštine Bujanovac, sa Veterinarskom stanicom Bujanovac, saopštenje je koje potpisao dr veterinarske medicine Miodrag Milković, direktor Veterinarske stanice Bujanovac, povodom obaveštenja o raskidu koje je dobio.
U obaveštenju o raskidu-otkazu ugovora, pod brojem 400-13-1/2016 datiranog 1. decembra, a uručeno devet dana kasnije, piše da se:„ Između Opštine Bujanovac, kao naručioca usluga i Veterinarske stanice Bujanovac, kao davaoca usluga, Ugovor zaključen 16.01.2010. kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze u oblasti programa kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica i napuštenih pasa na teritoriji opštine Bujanovac, raskida. Ugovor je kod Opštine Bujanovac zaveden pod brojem 400-13, dana 21.01.2010.
Odredbom čl.6 označenog ugovora predviđeno je da ugovor važi na nedređeno vreme, a odredbom čl.8 predviđeno je da se ugovor može raskinuti sporazumno ili pisanim otkazom bilo koje ugovorne strane uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana od dana prijema ozkaza u pisanoj formi.
Saglasno navedenim odredbama ugovora naručilac Opština Bujanovac ovim aktom izjavljuje da raskida označeni ugovor sa do sada zaključenim aneksima radi kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica i napuštenih pasa i otkazuje isti, uz otkazni rok od 30 dana, računajući od dana prijema ovog akta. Naručilac će sa istekom otkaznog roka smatrati da je označeni ugovor raskinut-otkazan“, stoji u aktu o raskidu koji je potpisao predsednik bujanovačke opštine Šaip Kamberi.
Koji su pravi motivi raskida ugovora? Zašto se raskida baš sada? Znači li to da više nema pasa lutalica, samim tim i potreba kontrole nad njima? Da li se iza svega „kriju“ politički razlozi?…, pitanja su na koja smo odgovor pokušali da dobijemo od direktora Veterinarske stanice Bujanovac, Miodraga Milkovića i prvog čoveka bujanovačke opštine Šaipa Kamberija.
– Raskid Ugovora je isključivo iz ličnih razloga čelnika opštinske uprave, što se vidi da je bez ikakvog obrazloženja, kaže Milković.I dodaje – Ugovor je obavezivao Veterinarsku da godišnje uhvati, preveze do azila u Klenike, izvrši čipovanje, očisti od parazita, vakciniše protiv besnila i steriliše. Nakon oporavka posle hirurške intervencije životinje se, vidno spolja obeležene, vraćaju na prostor gde su uhvaćene. Na ovakav način se dugoročno populacija pasa svodi na broj koji je u poznatom vlasništvu i sa kontrolisanim potomstvom. Slabost Zakona o veterinarstvu, koji se menja ove godine, je da nije precizirano ko može da ima psa i da se razmnožava. Obaveza vlasnika pasa u Evropi je da steriliše psa a samo odgajivačke organizacije mogu čuvati pse za razmnožavanje i pod strogom kontrolom prenosa vlasništva, odnosno kupoprodaje. Ugovor o Programu smanjenja populacije pasa lutalica kontrolisala je Komisija formirana od strane Opštine i vršila nadzor nad izvršenjem poverenih poslova. Takođe je formirana Komisija za kontrolu nadoknade štete na teritoriji opštine Bujanovac od ujeda pasa lutalica, jer je ovo dugoročan posao koji traži vreme i kontinuitet za adekvatno rešenje. Može se tražiti izveštaj ove Komisije gde se vidi kontinuirano smanjivanje isplate nadoknade za štete nastale ujedom pasa lutalica što je direktan uticaj rada Veterinarske stanice, podvlači Milković i precizizno iznosi relevantne podatke o nadoknadi Veterinarskoj stanici za dodeljen im posao. – Za hvatanje, prevoz, dehelmintizaciju, čipovanje, hiruršku sterilizaciju, vakcinaciju protiv besnika i vidno spoljno obeležavanje da je pas prošao Program, iznosi 3.300 dinara, plus PDV. Troškovi stanice su oko 2.000 dinara. Realna tržišna cena svih ovih usluga je oko 7.000 dinara (čipovanje 600, dehelmintizacija 300, vakcinacija protiv besnila 900, hirurška sterilizacija 3.600, hvatanje, prevoz i 15. dnevni boravak u azilu – 1600, sve sa PDV…)  Naš cilj u ovom angažmanu je da se otpočne rešavanje duigoročnog problema napuštenih pasa posle usvajanja Zakona o dobrobiti životinja za koji naša zemlja nije bila spremna, pogotovu ne finansijski. Izdaci države za nadoknadu štete od ujeda pasa lutalica su svake godine enormni i podložni korupciji (oko 8 miliona evra godišnje za nadoknadu štete u svim opštinama u Srbiji, plus izdaci za formiranje i rad azila… Prestanak kontinuirane borbe sa ovim problemom izazvaće posledice koje je vrlo teško sanirati, bilo ko da preuzme poslove zbrinjavanja pasa lutalica. Program smanjenja populacija pasa lutalica je zakonska obaveza svake lokalne samouprave. Svoj posao određen ugovorom do kraja smo ispoštovali. Opština nam je uplatila i četvrtu, poslednju ratu od 500.000 dinara, ali je i iskoristila mogućnost jednostranog raskida ugovora, po meni, ponavljam – iz ličnih razloga čelnika opštinske uprave, zaključuje Milković.
Šaip Kamberi, predsednik bujanovačke opštine ima sasvim drugačije viđenje raskida ugovora. Za „BuPress“ kaže: – Pre svega da kažem da je opština isplatila do dinara sva dugovanja prema Veterinarskoj stanici.To je 2 miliona dinara, čime je izvršila sve obaveze u ovoj godini. Ni Opština ni građani nisu zadovoljni uslugama koji su pružene. Svakog dana na Trgu možemo videti pse lutalice, i pored činjenice da smo isplatili 2 miliona dinara, i pored činjenice da smo mi prinuđeni da građanima koji se prijavljuju za ujed pasa isplatimo štetu od 20.000 dinara. Ove godine smo im isplatili 850.000 dinara  na osnovu  vansudsih poravnjanja, dogovorom. Takvih je bilo 44. Ali bilo je i onih koji nisu hteli naplatu posle dogovora. Tužili su nas. Njima je plaćeno 368.459 dinara. Znači,  ukupno smo isplatili 1.218.459 dinara, plus 2 miliona Veterinarskoj.
Ovaj raskid ima za cilj promenu uslova, odnosno veću kontrolu nad trošenjem javnih sredstava. Ako platimo za neku uslugu tražimo da se ta usluga u potpunosti i izvrši. To je osnovni cilj. Novi ugovor će tek precizirati način kontrole kako se vrše te usluge i uspostaviti kontrolu i bolje usluge. Izveštaj smo tražili od Veterinarske, za sednicu Opštinskog veća, mesecima ga nismo dobili, a kada je taj izveštaj stigao, vratili smo ga jer je bio nepotpun, tražili smo konkretno izjašnjavanje. Zato smo i raskinuli ugovor. Da li ćemo zaključivati ugovor svake godine ili ćemo razmatrati druge mogućnosti, ostaje za narednu godinu da se utvrdi. U svakom slučaju, mi ćemo u budžetu predvideti sredstva za tu uslugu. Ono što želim da istaknem jeste činjenica da treba veća kontrola, da usluga treba da bude stopostotno izvršena. Nezadovoljni smo dosadašnjim uslugama od strane Veterinarske stanice. Imamo pritiske od građana. Naša politika jeste da nema pasa lutalica. A nema ničeg ličnog u raskidu ugovora. Osnovni ugovor predviđa raskid.. Nema druge politike osim izvršenja plaćene usluge. Domaćinsko poslovanje i održavanje reda. To je, verujem, jasno svima, zaključuje Šaip Kamberi, predsednik bujanovačke opštine.
Foto: Ž.M. BuPress

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here