ZAŠTO KASNI URUČENjE PRIBORA I TORBI ZA PRVAKE U PREŠEVU, BUJANOVCU I MEDVEĐI

0
2307

Razlog: nekorektno ponašanje jednog od učesnika na tenderu

Beograd, Bujanovac, 16. novembar 2016 (BUpress) SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA PROSLEDILA JE MEDIJIMA INFORMACIJU U VEZI JAVNE NABAVKE ŠKOLSKOG PRIBORA I TORBI ZA UČENIKE KOJI POLAZE U PRVI RAZRED OSNOVNIH ŠKOLA U OVIM OPŠTINAMA, ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE, KOJU PRENOSIMO U CELOSTI.
I ove godine, organizovana je i sprovedena javna nabavka školskog pribora i školskih torbi (rančeva) za učenike koji polaze u prvi razred osnovnih škola na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa školske 2016./2017. godine. Oglas je objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i internet prezentaciji Koordinacionog tela dana 08.07.2016. godine, a procenjena vrednost javne nabavke iznosila je 2.500.000,00 dinara bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, odnosno ponuđača, bila je najniža ponuđena cena.
Na tender se prijavilo 7 ponuđača i to: Albas doo Preševo, Novateks doo Nova Varoš, Novo Beogradsko Knjižarsko doo Beograd, Amphora doo Beograd, Epoha doo Požega, Savremena Poslovna Obrada doo Stara Pazova i Gea Graf doo Stara Pazova.
Komisija je utvrdila da je ponuđač Novo Beogradsko Knjižarsko, doo Beograd, ispunio sve zakonske uslove i ocenila je kao odgovarajuću. Shodno tome Jelena Čolić, vršilac dužnosti zamenice direktorke Službe Koordinacionog tela donela predloženu odluku o izboru ovog ponuđača za isporuku školskog pribora. Ukupna cena isporučenog školskog pribora i školskih torbi odnosno rančeva je 2.475.216,22 dinara bez PDV.
Na ovu odluku žalbu je uložio ponuđač Epoha doo Požega. Iako je u konkurskoj dokumentaciji i putem meila upućen da uz žalbu treba da uplati i odgovarajuću taksu, on to nije uradio već je tražio zaštitu od Komisije za zaštitu prava ponuđača. Komisija za zaštitu prava ponuđača je svojim rešenjem tražila da Služba KT pored instrukcija iz konkurske dokumentacije koje je prethodno dala, ponovo ga poduči da je obavezan da uplati taksu. Ponuđač ni posle datih instrukcija od strane Službe Koordinacionog tela, taksu nije uplatio te je njegova žalba definitivno odbijena bez zakonske mogućnosti da se i dalje, odnosno ponovo žali i traži da se protiv Službe KT vodi postupak.
zoran-stankovicSmatramo da je ponuđač postupajući na ovakav način, bespotrebno i na neprihvatljiv način pokušao da iskoristi svoje pravo, čime je samo produžio rok završetka postupka za više od dva meseca, a nije uspeo da ospori ispravani meritoran rad Komisije i Službe Koordinacionog tela“, izjavio je Zoran Stanković, predsednik Koordinacionog tela.
Radi se o očiglednoj nameri za odugovlačenjem postupka, zbog čega je i došlo do kašnjenja podele đačkih torbi i pribora, ali Služba Koordinacionog tela nije ni na koji način mogla da predupredi ovakvo ponašanje ponuđača“, objasnio je Stanković.
Foto: Ž.M.BUpress

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here